Menu  Familiehypotheek - Van Koesveld Barneveld

 
Menu


Even wat saaie tekst, het geeft weer wat er mogelijk is en hoe het werkt. Zelf rekenen.

Familie- en vriendenhypotheek
Vroeger was het heel gebruikelijk dat particulieren elkaar geld leenden. Maar met de opkomst van de banken is dit steeds minder gangbaar geworden. Voor de moderne consument lijkt het bijna vanzelfsprekend dat een hypotheek via een bank loopt. Zowel bank als hypotheekadviseur leken er weinig belang bij te hebben de consument te wijzen op de mogelijkheid om elkaar een hypothecaire lening te verstrekken. Daarbij komt dat menig consument bij gebrek aan advies opziet tegen de financiële rompslomp en mogelijke fiscale of andere risico's.

Rente blijft binnen de familie
Een van de meest interessante mogelijkheden is de zogenaamde familiehypotheek; een lening waarbij het spaargeld van de ouders wordt gebruikt ter financiering van de koop van een huis door een van de kinderen. In de huidige markt hebben starters op de woningmarkt het niet simpel. De huizenprijzen zijn nog hoog en de acceptatienormen van banken worden steeds scherper waardoor voor menig starter de financiering van de woonwens onmogelijk of zeer prijzig wordt. Deze hypotheekvorm is nog interessanter omdat de bank geen rol heeft en dus het verschil tussen spaarrente en leenrente binnen de familie blijft.

Nu professioneel te regelen
Het lijkt erop dat nu de randvoorwaarden optimaal zijn om de mogelijkheden van de familiehypotheek te professionaliseren. Er is meer spaargeld dan ooit, meer dan 300 mld. Het vertrouwen in de banken is beschaamd. Banken hebben de marges verhoogd ten koste van de consument, en adviseurs mogen binnenkort niet meer door de banken betaald worden voor een hypotheekadvies. Dus een hypotheekadviseur is onafhankelijker dan ooit. Het lenen van familieleden of vrienden is zeker net zo complex als het lenen van de bank. Uw adviseur vindt het belangrijk dat u de beslissing om geld te lenen binnen de familie zorgvuldig overweegt. Een lening binnen de familie brengt voordelen met zich mee, maar er zijn ook beperkingen. In een complete rapportage geven wij u inzicht in de voor u belangrijke keuzes.


Het servicepakket van een Familie Hypotheek bestaat uit:

  • De berekening en vastlegging van alle geplande betalingen, inzichtelijk voor geldgever en geldnemer via persoonlijk internetportaal
  • De mogelijkheid voor het bijhouden van de daadwerkelijke betaling van de termijnen, direct door geldgever en geldnemer via internet
  • De mogelijkheid om leninggegevens gedurende de looptijd aan te passen en de betalingen hierop aan te passen
  • Een maandelijkse nota voor geldgever (ouders) en geldnemer (kinderen) met de verschuldigde rente (en aflossing). (externe software)
  • Alle maandelijkse nota's, aflosnota's en brieven worden digitaal opgeslagen en kunnen altijd opnieuw worden ingezien of geprint. (externe software)
  • De jaarlijkse aanmaak van het fiscale overzicht. (externe software)
  • Beëindiging van de lening

Notarieel vastgelegd
Bij de Familie Hypotheek, een generatiehypotheek bent u ervan verzekerd dat een lening tussen ouders en kinderen goed wordt geregeld. Professioneel advies, een normale hypotheekakte enzovoorts. De hypotheek wordt centraal geregistreerd, regelen van de betaling van de maandelijkse aflossing en rente wordt ondersteund, geldgever en geldnemer kunnen altijd zien wat de status van de hypotheek is en jaarlijks worden renteoverzichten voor de fiscus aangemaakt. Let op dat uw hypotheek voldoet aan de jaarlijkse aflossingverplichting, zodat de renteaftrek niet vervalt. Deze is nadien niet te herstellen. De fiscus ziet hier streng op toe. En u kunt altijd terecht bij uw adviseur voor advies of overleg.

Het stappenplan wat er bij de Familiehypotheek komt kijken.
Inventarisatie
Betrokken partijen
De familiesituatie
Hoeveel kunt u lenen van uw familie
Lenen of schenken
Hypotheek of onderhandse lening
Hoe lang moet de rente vast staan
Welke rente moet ik rekenen voor de lening
Wanneer moet de lening worden terugbetaald
Voorwaarden
Schenken
Conclusie
Slotverklaring
Zelf rekenen
Een complex traject dat wij tegen uurloon of vast tarief vanaf 795 voor u kunnen regelen.
Informatie aanvragen.
 

Barnseweg 114 - 3771 RP - Barneveld - www.koesveld.nl -  Tel. 0342-424242 - info@koesveld.nl